سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید: 642،108،296،005

خدمات

پروژه بام اغلب به علت یک دلیل و یا دیگر، اما نه دیگر با GMZ بام به تعویق افتاد. ما درک می کنیم که شما می خواهید کار سقف خود را انجام داده در اسرع وقت، بدون افت کیفیت و یا دمیدن بودجه. در نظر بگیرید نماز خود را پاسخ داد.

تیم ما از پیمانکاران بام است به طور کامل بیمه و آموزش دیده در جنبه های مختلف راه حل های سقف، تا که به تکمیل هر کاری که در دست، در چارچوب زمان مشخص شده و بودجه می باشد.

از بازرسی سقف برای تعمیر و نگهداری، ما باید مقررات به جای نیازهای متنوع خود را زیر یک سقف. جدای از آن، ما نیز نیاز دیوار پوششی اداره کند، و ارائه انتخاب گسترده به مشتریان خود، بر اساس سلیقه و بودجه خود را. آیا نگاهی به راه حل بام متخصص ما که هر دو پروژه تجاری و مسکونی را پوشش میدهد.